با سلام با توجه به در خواست بی شمار تعداد زیادی از دوستان امروز یک برنامه بدنسازی ٨ هفته ای را برای شما در زیر قرار داده ام

برای دیدن بهتر برنامه لطفا آنها را ذخیره نمائید.

 

 

 

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

فدراسیون فوتبال